Een tiental studenten van Gilde Praktijkopleidingen (GPO) zijn gestart met de restauratie van de kerkhofmuur. GPO is een afdeling binnen Gilde Opleidingen waar studenten die moeite met leren en/of gedragsproblemen hebben, een beroepsopleiding kunnen volgen. De studenten zijn erbij gebaat te leren door te doen. Hierbij worden ze begeleid door vakleerkrachten en docenten zich bezig houden met de specifieke begeleiding: gedrag, sociale vaardigheden. GPO is een kleine school waar iedereen elkaar kent en waar vooral regelmaat is en consequent wordt gehandeld. Nick (19 jaar): ‘De leraar is meer een vertrouwenspersoon. Ze luisteren naar je en denken met je mee bij het zoeken naar oplossingen voor je problemen.’

Veel jongeren hebben al heel wat vervelende schoolervaringen achter de rug, wat resulteerde in spijbelen en voortijdig schoolverlaten zonder een diploma te halen. Hierdoor hebben ze vaak een negatief zelfbeeld: ik kan toch niets. Jaydo (16 jaar): ‘Dit is een mooi project. Iets opknappen, het oude weer nieuw maken.  Zo kun je laten zien dat je als GPO-er toch wat kunt.’

Alle studenten geven aan graag buiten te zijn en vooral graag met de handen te werken. Tim (18 jaar): ‘Je zit bij GPO minder met de neus in de boeken. Eerst krijg je praktijk en daarna de theorie. Dan snap je het beter.’ Steve (18 jaar): ‘Metselen is een leuke opleiding. Het is minder schools dan op andere scholen. Je moet meer zelfstandig zijn, maar er wordt wel op je gelet. Je moet je wel verantwoorden.’ Of zoals Dylano (17 jaar) zegt: ‘Als je te laat bent, mag je uitleggen waarom en er wordt naar je geluisterd. Ze houden meer rekening met je als persoon.’

Een hele klus die kerkhofmuur. Eerst de voegen en de kapotte stenen eruit: dat is vrij saai werk vinden de meesten. Maar in de week voor de Herfstvakantie is al gestart met het echte werk: metselen en voegen. Nick (16 jaar): ‘Dit kun je op school niet leren. Renoveren is ook een vak.’  Dimitri (17 jaar) drukt het zo uit: ‘Dit is wel iets anders dan een hele muur afbreken en een nieuwe bouwen!’

Alle studenten zijn blij met dit project. Het opknappen van de muur is voor hen stage en zonder stage kun je geen diploma halen. Dus zegt Sjors (20 jaar): ‘Het heeft twee voordelen, een voor jullie (Beesel) en een voor ons (stage/diploma).’

De meeste studenten willen na het behalen van hun diploma graag in de bouw gaan werken, als er werk is tenminste. Op dit moment zijn er weinig mogelijkheden. Bilal (18 jaar) wil daarom graag nog doorleren voor iets in de zakenwereld. Wat precies weet hij nog niet. ‘Maar als er weer werk te krijgen is in de bouw, ga ik dat doen. Metselen is spannend want je ziet iets ontstaan en dat is mooi.’