Het heeft een tijdje geduurd maar het eerste project van de restauratie is klaar. De muur die er het slechts aan toe was is nu helemaal afgewerkt. Studenten van Gilde Opleidingen hebben onder begeleiding van hun docenten Ton en Wil twee jaar gewerkt.

Al snel bleek dat de muur in een slechtere staat was dan aanvankelijk gedacht werd. Daarom heeft het ook langer geduurd. De rest van de restauratie volgt. Over hoe en wanneer zullen we nog berichten. Wij danken Gilde Opleidingen en onze vrijwilligers voor het fraaie resultaat.