Beesel in Beeld

Een aantal amateur-fotograven is bereid om de foto’s die gemaakt worden van Beesel dan wel van activiteiten in Beesel te archiveren in een cyclus van drie jaar. Dit om op termijn een impressie te hebben van de veranderingen die in het dorp plaatsvinden.