Naar aanleiding van het traject van de gemeente om de burgers te betrekken bij de visie-ontwikkeling, zijn in Beesel een aantal bijeenkomsten geweest met een groep jongeren. Hen is gevraagd wat zij belangrijk vinden voor Beesel tussen nu en pakweg 25 jaar. Zij waren duidelijk in hun top drie: de basisschool moet blijven, er moeten meer starterswoningen komen en de verenigingen moeten meer gaan samenwerken. De jongeren hebben spreekrecht aangevraagd voor de gemeenteraadsvergaderingen en hebben met name het tekort aan starterswoningen aangekaart, omdat velen van hen graag in Beesel willen blijven wonen. Dit heeft er toe geleid dat er toestemming is gegeven voor de bouw van een aantal woningen. Vervolgens is een werkgroep, bestaande uit vertegenwoordigers van de basisschool, voetbalclub, jongeren en kernoverleg aan de slag gegaan met de andere punten. In feite is daar 'Blie in Beesel Drakedörp' geboren. We zijn gestart met bijeenkomsten waarvoor alle verenigingen, maatschappelijke organisaties en de horeca-ondernemers zijn uitgenodigd. Uit de grote groep hebben zich een twintigtal mensen aangemeld voor de zg. denktank. De visie en de daaruit voortvloeiende ambities voor Beesel zijn vastgesteld. Nu is het zaak een bredere afvaardiging van de Beeselse bevolking erbij te betrekken om te komen tot concrete plannen en de uitvoering daarvan. 

Beesel, juni 2018