Dodenherdenking

Een van de doelen van Stichting Kernoverleg is om de jongeren te betrekken bij de diverse activiteiten welke worden gehouden in Beesel. Een voorbeeld hiervan is Dodenherdenking op 4 mei.

In samenwerking met de basisschool die tijdens de lessen aandacht besteed aan dodenherdenking, lezen de leerlingen tijdens deze viering gedichten voor en leggen bloemen bij het graf.

Jeanny Pelzer

 

 Een link met foto's van de dodenherdenking door Jacques Peeters.

 

Dodenherdenking Beesel 2019

Het dagboek van Mia Heldens-Bongaerts staat centraal tijdens de jaarlijkse herdenking aan de oorlog 1940-1945. Gedurende de hele evacuatietijd heeft ze iedere dag hierin geschreven. Het zijn geen spannende verhalen, maar geeft weer hoe de evacuatietijd werd beleefd, gezien door de ogen van een 15-jarig meisje.

Het programma

18.30 uur Bijeenkomst in de kerk

19.15 uur Onder begeleiding van de schutterij naar het Oude Kerkhof

19.45 uur Kranslegging bij het oorlogsmonument

20.00 uur Twee minuten stilte

Na afloop bent u uitgenodigd voor een kop koffie/thee een stuk vlaai bij de Trobadour.

 

 

 

 

 

 

 

Het is wellicht bekend dat veel inwoners van Beesel tijdens de oorlog geëvacueerd zijn en een tijdlang verbleven in Noord-Nederland. Deze evacuatie begon in vele gevallen met een voettocht, al dan niet begeleid door paard en wagen, naar Brüggen. Daar verbleef men dan in de steenfabriek tot men op transport werd gezet. Wij hebben de burgemeester van Brüggen, de heer Frank Gellen, bereid gevonden deel te nemen aan de dodenherdenking van dit jaar.

Het programma

18.30 uur
Viering in de kerk met opluistering van het Gemengd Koor en toespraken door de heer Gellen, mevrouw Dassen en pastoor Cesar.

19.15 uur
Onder begeleiding van de schutterij gaan we naar het Oude Kerkhof, alwaar kranslegging bij het graf van Flight Sgt. Hiscox.

19.45 uur
Kranslegging bij het oorlogsmonument. De muziek op het  kerkhof wordt verzorgd door het koperensemble van de harmonie.

20.00 uur
Twee minuten stilte.

Na afloop bent u uitgenodigd voor een kop koffie/thee een  stuk vlaaibij de Maashof.

Het bestuur van de St. Kernoverleg Beesel en Haar Toekomst stelt uw aanwezigheid zeer op prijs.
Leon Simons-Heldens, voorzitter.

 

Ieder jaar nodigt het Nationaal Comite 4 en 5 mei, een auteur uit om op basis van het meerjarenthema (Geef vrijheid door), de jaarthematekst te schrijven. 

Voor 2017 heeft Elsevier-hoofdredacteur Arendo Joustra de jaarthematekst geschreven:

De kracht van het persoonlijke verhaal.

Dit thema liep als een rode draad door deze maar ook door de vorige 4 mei vieringen en mevrouw Jacoba Custers uit Reuver heeft tijdens de viering van 2017 haar persoonlijk verhaal verteld.

Hun gezin bestond uit vader, moeder en 10 kinderen en woonden in Reuver.
Als 11 jarig meisje moest ze werken bij een boer in Reuver die zowel de Duitse als de Nederlandse nationaliteit had.
In 1945, toen het einde van de oorlog naderde, vluchtte de boer en zijn vrouw naar Duitsland. Jacoba werd meegenomen, zonder afscheid te kunnen nemen van haar ouders. Het echtpaar had weinig aandacht voor Jacoba en op een dag waren ze dan ook plotseling verdwenen, bang voor de geallieerden die steeds dichterbij kwamen.
Een Duitse familie ontfermde zich over haar en ze werd de oppas van hun tweejarig zoontje Tony. De vader van dit gezin zat in het leger en is gesneuveld.
Uiteindelijk vonden Nederlandse mannen uit het verzet, door de geallieerde ingelijfd bij de militaire politie, Jacoba en brachten haar terug naar Reuver, naar haar familie.

De viering werd muzikaal opgeluisterd door het ouderenkoor.

Zowel burgemeester Dassen en Pastor Cesar Tablon hielden een toespraak.

Onder begeleiding van de Schutterij en de muzikale klanken van een doedelzak ging de stoet met belangstellenden naar het kerkhof.

Bij het graf van de Engelse soldaat Henry John Hiscox, werd een krans gelegd, en een gedicht voorgelezen.

Daarna volgende het laatste gedeelte van de viering bij het oorlogsmonument van de beeselse slachtoffers. Er werden bloemen gelegd, een gedicht voorgelezen en de namen van de slachtoffers werden voorgelezen. Na het trompetsignaal van de “Last Post“ volgde twee minuten stilte.

Ter afsluiting van deze viering werd onder begeleiding van het koperensemble van de harmonie het Wilhelmus gezongen.

Iedereen werd van harte uitgenodigd voor koffie en vlaai bij de Maashof.

Dankzij de inzet van vele vrijwilligers werd ook dit jaar de 4 mei viering weer een gedenkwaardige viering.

Link naar de foto's van Jacques Peeters

 

Dit jaar werd tijdens de 4 mei viering in Beesel, het verleden met het heden verbonden.

Tijdens oorlogen worden mensen gedwongen om te vluchten, alles achter te laten om ergens anders veiligheid en vrede te vinden. Ook tijdens de tweede wereldoorlog werden Beeselse inwoners gedwongen te evacueren, veelal naar Noord Nederland. In de afgelopen jaren werden deze verhalen verteld en opgeschreven.

Dagelijks worden we via de media geconfronteerd met de diverse oorlogen. Sinds vijf jaar woedt er een oorlog in Syrië. Ook hier moeten mensen vluchten naar onbekende oorden om veiligheid en vrede te vinden.

Dit jaar hebben we stil gestaan bij het verhaal van de familie Bakheel-Njeel. Aan de hand van foto’s en filmpjes werd hun leven in Syrië en hun vlucht naar Nederland verteld. Moeder Vivian en zoon Rami zijn sinds 2015 hier in Nederland. Ze verblijven beide in het AZC in Venlo en hebben een verblijfsvergunning. Vader Eillie en dochter Rama zijn nog in Syrië. De gezinshereniging is aangevraagd.

Er volgde een toespraak van zowel burgemeester Dassen als Pastoor Ceasar Tablon. Het gemengd koor zong in de kerk.
Onder begeleiding van de Schutterij die de stoet vanuit de kerk voorging, werd de viering op het kerkhof voorgezet. Er volgde een kranslegging bij zowel het graf van de engelse soldaat Henry John Hiscox als bij het monument van de beeselse oorlogsslachtoffers. Kinderen van de basisschool legden bloemen en lazen gedichten en de namen van de slachtoffers voor. Het koper ensemble van de harmonie zorgde voor de muzikale omlijsting. Na de twee minuten stilte werd na het zingen van het Wilhelmus deze viering afgesloten.

Mevrouw Tiny Claessens zorgt al meer dan vijftig jaar voor het graf van de engelse soldaat. Met een groot applaus werd zij hiervoor nogmaals bedankt.
Daarna werden alle aanwezigen uitgenodigd om bij de Maashof een kop koffie te komen drinken.

Dankzij de inzet van vele werd deze 4 mei viering een indrukwekkende gebeurtenis. 
Er is een foto verslag van de dodenherdenking door Jacques Peeters:

Link naar de foto's (klik hier)

 

Tijdens de viering van dodenherdenking dit jaar hebben we stil gestaan bij het leven van oud-dorpsgenoot Andre Masur uit Polen. Andre Masur  werd geboren in Polen.  Op 17 jarige leeftijd trok hij ten strijde tegen de Duitsers, die destijds Polen binnenvielen. In de jaren die daarop volgden werd Andre krijgsgevangen genomen, ontsnapte tweemaal en werd gedwongen te werk gesteld.

Samen met de Geallieerden streed hij voor de bevrijding van Italië. Na de bevrijding mocht hij niet terug naar zijn vaderland Polen en kwam hij uiteindelijk in Reuver terecht.  Vele jaren heeft Andre samen met zijn vrouw Lies in Beesel gewoond.  Pas na 25 jaar ziet hij zijn familie weer terug.  De gemeenschap in zijn geboortedorp Olsynsy  heeft hij op alle mogelijke manieren geholpen.

2015 dodenherdenking BeeselDankzij hem en vele andere kregen wij onze vrijheid terug.

Het levensverhaal van Andre is beschreven in het boek “ De lange weg naar de vrijheid” . Geschreven door Frans van Stratum.

De viering begon om 18.30 in de kerk. Het kerkkoor luisterde de dienst op, Burgemeester Mevrouw Dassen en Pastoor Houwman, verzorgden een toespraak.
Enkele passages uit het boek over het leven van Andre Masur werden voorgelezen.
Tijdens de viering werden de eerste exemplaren van dit boek uitgereikt aan de familie van Andre.

Na afloop van dit gedeelte van de viering liepen de aanwezigen onder muzikale begeleiding van de schutterij en doedelzakspeler richting kerkhof.   
Onder
Kinderen van de basisschool , afgevaardigden uit Engeland en Nieuw Zeeland, legden een krans bij het graf van Fligth Sgt. Hiscox.  Kinderen lazen een gedicht.

Na de “ Last Post “ volgden twee minuten stilte.

Bij het beeselse oorlogsmonument vond het laatste gedeelte van de viering plaats. De namen van de beeselse slachtofffers werden voorgelezen.

Het koperensemble van de harmonie zorgde op het kerkhof voor de muzikale omlijsting en na het “ Wilhelmus” was de viering ten einde.

Daarna werden alle belangstellenden uitgenodigd voor koffie en vlaai bij de Maashof.

Mede dankzij de medewerking van kerkkoor, schutterij, leerkrachten en leerlingen van basisschool ‘t Spick , koperensemble van de harmonie  en de vele belangstellenden werd deze 4 mei viering in Beesel weer een sfeervolle en gedenkwaardige viering.

Klik op deze Link naar de foto's van deze dag