Dit jaar werd tijdens de 4 mei viering in Beesel, het verleden met het heden verbonden.

Tijdens oorlogen worden mensen gedwongen om te vluchten, alles achter te laten om ergens anders veiligheid en vrede te vinden. Ook tijdens de tweede wereldoorlog werden Beeselse inwoners gedwongen te evacueren, veelal naar Noord Nederland. In de afgelopen jaren werden deze verhalen verteld en opgeschreven.

Dagelijks worden we via de media geconfronteerd met de diverse oorlogen. Sinds vijf jaar woedt er een oorlog in Syrië. Ook hier moeten mensen vluchten naar onbekende oorden om veiligheid en vrede te vinden.

Dit jaar hebben we stil gestaan bij het verhaal van de familie Bakheel-Njeel. Aan de hand van foto’s en filmpjes werd hun leven in Syrië en hun vlucht naar Nederland verteld. Moeder Vivian en zoon Rami zijn sinds 2015 hier in Nederland. Ze verblijven beide in het AZC in Venlo en hebben een verblijfsvergunning. Vader Eillie en dochter Rama zijn nog in Syrië. De gezinshereniging is aangevraagd.

Er volgde een toespraak van zowel burgemeester Dassen als Pastoor Ceasar Tablon. Het gemengd koor zong in de kerk.
Onder begeleiding van de Schutterij die de stoet vanuit de kerk voorging, werd de viering op het kerkhof voorgezet. Er volgde een kranslegging bij zowel het graf van de engelse soldaat Henry John Hiscox als bij het monument van de beeselse oorlogsslachtoffers. Kinderen van de basisschool legden bloemen en lazen gedichten en de namen van de slachtoffers voor. Het koper ensemble van de harmonie zorgde voor de muzikale omlijsting. Na de twee minuten stilte werd na het zingen van het Wilhelmus deze viering afgesloten.

Mevrouw Tiny Claessens zorgt al meer dan vijftig jaar voor het graf van de engelse soldaat. Met een groot applaus werd zij hiervoor nogmaals bedankt.
Daarna werden alle aanwezigen uitgenodigd om bij de Maashof een kop koffie te komen drinken.

Dankzij de inzet van vele werd deze 4 mei viering een indrukwekkende gebeurtenis. 
Er is een foto verslag van de dodenherdenking door Jacques Peeters:

Link naar de foto's (klik hier)