Ieder jaar nodigt het Nationaal Comite 4 en 5 mei, een auteur uit om op basis van het meerjarenthema (Geef vrijheid door), de jaarthematekst te schrijven. 

Voor 2017 heeft Elsevier-hoofdredacteur Arendo Joustra de jaarthematekst geschreven:

De kracht van het persoonlijke verhaal.

Dit thema liep als een rode draad door deze maar ook door de vorige 4 mei vieringen en mevrouw Jacoba Custers uit Reuver heeft tijdens de viering van 2017 haar persoonlijk verhaal verteld.

Hun gezin bestond uit vader, moeder en 10 kinderen en woonden in Reuver.
Als 11 jarig meisje moest ze werken bij een boer in Reuver die zowel de Duitse als de Nederlandse nationaliteit had.
In 1945, toen het einde van de oorlog naderde, vluchtte de boer en zijn vrouw naar Duitsland. Jacoba werd meegenomen, zonder afscheid te kunnen nemen van haar ouders. Het echtpaar had weinig aandacht voor Jacoba en op een dag waren ze dan ook plotseling verdwenen, bang voor de geallieerden die steeds dichterbij kwamen.
Een Duitse familie ontfermde zich over haar en ze werd de oppas van hun tweejarig zoontje Tony. De vader van dit gezin zat in het leger en is gesneuveld.
Uiteindelijk vonden Nederlandse mannen uit het verzet, door de geallieerde ingelijfd bij de militaire politie, Jacoba en brachten haar terug naar Reuver, naar haar familie.

De viering werd muzikaal opgeluisterd door het ouderenkoor.

Zowel burgemeester Dassen en Pastor Cesar Tablon hielden een toespraak.

Onder begeleiding van de Schutterij en de muzikale klanken van een doedelzak ging de stoet met belangstellenden naar het kerkhof.

Bij het graf van de Engelse soldaat Henry John Hiscox, werd een krans gelegd, en een gedicht voorgelezen.

Daarna volgende het laatste gedeelte van de viering bij het oorlogsmonument van de beeselse slachtoffers. Er werden bloemen gelegd, een gedicht voorgelezen en de namen van de slachtoffers werden voorgelezen. Na het trompetsignaal van de “Last Post“ volgde twee minuten stilte.

Ter afsluiting van deze viering werd onder begeleiding van het koperensemble van de harmonie het Wilhelmus gezongen.

Iedereen werd van harte uitgenodigd voor koffie en vlaai bij de Maashof.

Dankzij de inzet van vele vrijwilligers werd ook dit jaar de 4 mei viering weer een gedenkwaardige viering.

Link naar de foto's van Jacques Peeters