Dodenherdenking

Een van de doelen van Stichting Kernoverleg is om de jongeren te betrekken bij de diverse activiteiten welke worden gehouden in Beesel. Een voorbeeld hiervan is Dodenherdenking op 4 mei.

In samenwerking met de basisschool die tijdens de lessen aandacht besteed aan dodenherdenking, lezen de leerlingen tijdens deze viering gedichten voor en leggen bloemen bij het graf.

Jeanny Pelzer

Ook dit jaar was de belangstelling bij de jaarlijkse dodenherdenking in Beesel weer zeer groot.

Als een rode draad liep het leven van Olga Levels –Medwedowa door de viering. Haar levensverhaal staat symbool voor de geschiedenis van alle Russische vrouwen, die door de oorlog in Beesel, Reuver en Swalmen terecht kwamen.

Olga groeide op in de Oekraïne en werd als jong meisje noodgedwongen naar Duitsland gestuurd om daar te werken. Op het einde van de oorlog vluchtte zij naar Nederland. Olga trouwde en bleef in Beesel wonen.

Haar kleinzoon Rob Dijcks heeft haar verhaal in boekvorm uitgegeven en tijdens de viering haar verhaal in grote lijnen verteld.  Het boek, getiteld “ Alleen de nachtegaal….. “ is op 10 mei gepresenteerd.

2014-herdenking-Beesel kleinDe viering werd opgeluisterd door het ouderenkoor en zowel burgemeester Dassen als pastoor Houwman  verzorgde een toespraak.

Onder begeleiding van de Schutterij liepen de aanwezigen naar het kerkhof . Er volgde een kranslegging bij het graf van Flight Sgt. Hiscox. Kinderen van de basisschool legden bloemen en lazen een gedicht .

Na het spelen van de ” Last Post ” werden twee minuten stilte in acht genomen. Bij het graf van Olga werd een bloemstuk gelegd .

Het laatste gedeelte van de viering vond plaats bij het oorlogsmonument. De namen van alle beeselse oorlogslachtoffers werden voorgelezen. Een koperensemble van de harmonie zorgde voor de muzikale omlijsting. Na het zingen van het “Wilhelmus“ werd de plechtigheid afgesloten.

Hierna was iedereen van harte welkom in de Maashof, waar de koffie en vlaai al klaarstonden.

De gehele viering werd opgenomen door You See Radio en was life te horen.

Kernoverleg wil iedereen bedanken, die zijn of haar bijdrage heeft geleverd aan deze bijeenkomst.

Link naar de foto's van deze bijeenkomst door Jacques Peeters

 

Ter gelegenheid van de Dodenherdenking op 4 mei jl, (zie foto's hieronder) heeft Kernoverleg het boek uitgegeven "Oorlogsverhalen van Beeselse mensen". Een verzameling van verhalen uit dagboeken en optekeningen die verslag doen van de oorlogsjaren, vooral in Beesel.

Op deze manier blijven de zware jaren van de oorlog onder de aandacht, vooral bij de jeugd.
Het boek is -nog- te koop voor Euro 9,95 oa.

- COOP in Beesel
- Pension Nèske
- VVV-kantoor Reuver

en bij bestuursleden van Kernoverleg.