Op deze site vindt u informatie over wat het kernoverleg allemaal doet
en met welke vragen u bij het kernoverleg terecht kunt.

Stichting Kernoverleg Beesel en Haar Toekomst houdt zich bezig met de leefbaarheid van Beesel en het daartoe behorende buitengebied. Hiervoor worden de wensen en knelpunten bij de inwoners van Beesel geïnventariseerd. 

Vervolgens wordt samen met de gemeente gekeken of voor de knelpunten een oplossing kan worden gezocht en de wensen kunnen worden gerealiseerd. Hiervoor heeft het kernoverleg een jaarlijks budget tot haar beschikking.

Op deze site vind u informatie over de activiteiten waar het kernoverleg mee bezig is of reeds gerealiseerde projecten.

Heeft u tips of ideeën, laat het ons weten! Het verbeteren van uw eigen buurt doen we samen!

Over de werkgroepen:

De vaste activiteiten van het Kernoverleg zijn ondergebracht in werkgroepen. Ieder bestuurslid is verantwoordelijk voor een of twee werkgroepen. De werkgroepen worden bemenst door vele vrijwilligers.

Naast deze vaste activiteiten zijn er projecten. Deze zijn eenmalig en in tijd afgebakend.

Contact Verenigingen en Gemeente
De belangen van de kern Beesel behartigen en het vorm geven aan burgerparticipatie.
Leon Simons, namens Dagelijks Bestuur
 
Marktgebruik en Kiosk
Organiseren activiteiten op de Markt gedurende de zomermaanden.
Niek van Deuzen
 
Buitengebied
Het aanleggen, onderhouden en uitzetten van wandelgebieden in Beesel in samenwerking met de andere kernen en aangrenzende dorpen.
Niek van Deuzen
 
Veiligheid in het dorp
Het aankaarten bij de Gemeente van onveilige situaties en het doen van verbetervoorstellen.
Frans van Stratum
 
Dodenherdenking
Jaarlijks organiseren met de basisschool en met Beeselse verenigingen van de Dodenherdenking en het Midwinterblazen.
Jeanny Pelzer
 
Aad Kerkhof
Onderhoud van het oude kerkhof.
Niek van Deuzen
 
Beesels Blaedje
Maandelijkse uitgave over lokale aangelegenheden voor alle burgers van Beesel.
Ko Verheijen
 
Kerstmarkt
Jaarlijks terugkerende markt in onze dorpskern.
Jeanny Pelzer
 
Website
Informatievoorziening vanuit het Kernoverleg naar de bewoners van Beesel.
Ko Verheijen
 
Project Blie in Beesel Drakedörp
Toekomstvisie dorp Beesel 2020-2030.
Leon Simons / Han Peeters
 
 
 
 
 

 


 voorjaar 2017

25 jaar Stichting Kernoverleg Beesel en Haar Toekomst.

In 1998 kwam de Lozo van Beesel tot de conclusie dat het economisch slecht zou gaan met Beesel als er niets zou gebeuren. Toen is de Commissie Beesel en Haar Toekomst opgericht en in 1992 is een en ander statutair geregeld.

Het Dagblad Noord-Limburg schreef in mei 1990:

Beesel voelt zich achtergesteld bij Reuver. In Reuver verrijzen nieuwe supermarkten, woningen en eind deze maand wordt gestart met de bouw van een nieuw gemeenschapshuis. Beesel krijgt niets, klagen de mensen uit het Maasdorp. Maar ze kunnen gerust zijn. Het strijdplan van de ‘Commissie Beesel en Zijn Toekomst, die een jaar bestaat, begint vruchten af te werpen.’

Het zg. strijdplan van de commissie Beesel en Haar Toekomst bestond uit 13 punten die als doel hadden de teruggang van de economische activiteiten en daarmee de teruggang van de leefbaarheid van Beesel te stoppen en waar mogelijk te verbeteren.

Enkele van de 13 punten waren:
- Beesel aantrekkelijk maken voor de inwoners, de toeristen en buurtgemeenten;
- Het behoud van de St. Jozefschool door er een museum voor de St. Draaksteken, de Heemkundevereniging en een multifunctionele ruimte, zeg gemeenschapshuis, te vestigen;
- Het dorp en de huizen verfraaien met geraniums en het jaarlijks kiezen van een geraniumkoningin die het dorp moet promoten.


In 2006 is de Stichting Beesel en Haar Toekomst overgegaan in de Stichting Kernoverleg Beesel en Haar Toekomst.

De Gemeente Beesel heeft toen in de drie kernen het Kernoverleg in het leven geroepen. De doelstelling bleef hetzelfde nl. de leefbaarheid van het dorp. Omdat de naam Beesel en Haar Toekomst al ingeburgerd was, is deze naam gebleven, dus formeel heten wij Stichting Kernoverleg Beesel en Haar Toekomst. En alles met een hoofdletter!