Op deze site vindt u informatie over wat het kernoverleg allemaal doet
en met welke vragen u bij het kernoverleg terecht kunt.

kasteelStichting Kernoverleg Beesel en Haar Toekomst houdt zich bezig met de leefbaarheid van Beesel en het daartoe behorende buitengebied. Hiervoor worden de wensen en knelpunten bij de inwoners van Beesel geïnventariseerd. 

Vervolgens wordt samen met de gemeente gekeken of voor de knelpunten een oplossing kan worden gezocht en de wensen kunnen worden gerealiseerd. Hiervoor heeft het kernoverleg een jaarlijks budget tot haar beschikking.

Op deze site vind u informatie over de activiteiten waar het kernoverleg mee bezig is of reeds gerealiseerde projecten.

Heeft u tips of ideeën, laat het ons weten! Het verbeteren van uw eigen buurt doen we samen!

Over de werkgroepen:

De vaste activiteiten van het Kernoverleg zijn ondergebracht in werkgroepen. Ieder bestuurslid is verantwoordelijk voor een of twee werkgroepen. De werkgroepen worden bemenst door vele vrijwilligers.

Naast deze vaste activiteiten zijn er projecten. Deze zijn eenmalig en in tijd afgebakend.

Aad Kerkhof
Onderhoud van het oude kerkhof.
Frans van Stratum en Jan Steeghs

Beesels Blaedje
Maandelijkse uitgave over lokale aangelegenheden voor alle burgers van Beesel.
Frans van Stratum

Buitengebied
Het aanleggen, onderhouden en uitzetten van wandelgebieden in Beesel in samenwerking met de andere kernen en aangrenzende dorpen.
Jacques Peeters

Dodenherdenking
Jaarlijks organiseren met de basisschool en met Beeselse verenigingen van de Dodenherdenking en het Midwinterblazen.
Jeanny Pelzer

Marktgebruik en Kiosk
Organiseren activiteiten op de Markt gedurende de zomermaanden.
Leon Simons en Jacques Peeters

Dorpsaankleding
Het stimuleren en uitvoeren van de verfraaiing van het dorp o.a. door de geraniumtorens.
Jan Steeghs en Frans van Stratum

Veiligheid en verkeer
Het aankaarten bij de Gemeente van onveilige situaties en het doen van verbetervoorstellen.
Frans van Stratum

Contact Verenigingen en Gemeente
De belangen van de kern Beesel behartigen en het vorm geven aan burgerparticipatie.
Piet Simons, namens Dagelijks Bestuur

Bliej in Beesel
Jongeren actief in Beesel.
Leon Simons

Beesel in Beeld
Impressies van de veranderingen die in het dorp plaatsvinden.
Jan Steeghs

Kerstmarkt
Jaarlijks terugkerende markt in onze dorpskern.
Jeanny Pelzer

Website
Informatievoorziening vanuit het Kernoverleg naar de bewoners van Beesel.
Helga van Leipsig


 voorjaar 2017

25 jaar Stichting Kernoverleg Beesel en Haar Toekomst.

In 1998 kwam de Lozo van Beesel tot de conclusie dat het economisch slecht zou gaan met Beesel als er niets zou gebeuren. Toen is de Commissie Beesel en Haar Toekomst opgericht en in 1992 is een en ander statutair geregeld.

Het Dagblad Noord-Limburg schreef in mei 1990:

Beesel voelt zich achtergesteld bij Reuver. In Reuver verrijzen nieuwe supermarkten, woningen en eind deze maand wordt gestart met de bouw van een nieuw gemeenschapshuis. Beesel krijgt niets, klagen de mensen uit het Maasdorp. Maar ze kunnen gerust zijn. Het strijdplan van de ‘Commissie Beesel en Zijn Toekomst, die een jaar bestaat, begint vruchten af te werpen.’

Het zg. strijdplan van de commissie Beesel en Haar Toekomst bestond uit 13 punten die als doel hadden de teruggang van de economische activiteiten en daarmee de teruggang van de leefbaarheid van Beesel te stoppen en waar mogelijk te verbeteren.

Enkele van de 13 punten waren:
- Beesel aantrekkelijk maken voor de inwoners, de toeristen en buurtgemeenten;
- Het behoud van de St. Jozefschool door er een museum voor de St. Draaksteken, de Heemkundevereniging en een multifunctionele ruimte, zeg gemeenschapshuis, te vestigen;
- Het dorp en de huizen verfraaien met geraniums en het jaarlijks kiezen van een geraniumkoningin die het dorp moet promoten.


In 2006 is de Stichting Beesel en Haar Toekomst overgegaan in de Stichting Kernoverleg Beesel en Haar Toekomst.

De Gemeente Beesel heeft toen in de drie kernen het Kernoverleg in het leven geroepen. De doelstelling bleef hetzelfde nl. de leefbaarheid van het dorp. Omdat de naam Beesel en Haar Toekomst al ingeburgerd was, is deze naam gebleven, dus formeel heten wij Stichting Kernoverleg Beesel en Haar Toekomst. En alles met een hoofdletter!

 

Werkgroepen

Soms beginnen dingen heel simpel. Een globaal schema in 2002 op de achterkant van een blaadje heeft geleid tot de huidige werkgroepenstructuur.

In 2017 is een werkgroep helaas weggevallen namelijk het Aad Raodhoes. Wij en met ons het bestuur van Museum Beesel waren er heilig van overtuigd dat Beesel per 1-1-2017 een museum zou hebben. De exposities zouden dan van het Raodhoes overgeheveld worden naar het museum. Jammer dat het zo gelopen is, vooral voor de vrijwilligers die veel energie in de exposities hebben gestoken.

Een werkgroep is gestopt en twee nieuwe werkgroepen erbij, namelijk Beesel in Beeld. Veel amateur-fotograven en filmers hebben materiaal dat we op de een of andere manier willen bundelen om te zien hoe Beesel zich ontwikkeld in de loop der jaren. Dat zal niet ieder jaar gebeuren, maar bijvoorbeeld om de drie of vijf jaar.

De tweede nieuwe groep is Bliej in Beesel. Een groep jongeren die hun steentje willen bijdragen aan de leefbaarheid van ons dorp. Daar zijn we heel gelukkig mee.


De Toekomst.

Een jaar voordat onze Koning het begrip ‘participatie’ noemde in zijn troonrede was onze gemeente al bezig met invulling te geven aan dit begrip. De Kernoverleggen waren daarbij betrokken.
Aanvankelijk waren vooral de burgemeester en de wethouders fervent voorstander van de participatie. Bij de ambtenaren was dat minder. Maar dat is nu anders. De ambtenaren zijn zeer betrokken en nemen vaak al in de voorbereidingen contact op met ons en wat erg prettig is: we worden gehoord en serieus genomen.

Het Kernoverleg Beesel zal via de werkgroepen de jaarlijks terugkerende activiteiten blijven uitvoeren.

Daarnaast zullen we in wisselende samenstelling met mensen van de verenigingen of anderen werken aan projecten. Het voordeel hiervan is dat een project tijdelijk is en dat veel mensen daar wel tijd in willen steken. Vooral als het onderwerp interessant is voor de projectgroepleden. Een ander voordeel is dat in zo’n projectgroep ook de juiste deskundigheden betrokken kunnen worden.

De gemeente heeft in samenspraak met de burgers de visie voor de komende jaren vastgesteld: ‘Blij in Beesel, vandaag, morgen en overmorgen’.

Wij zijn momenteel bezig met een voorbereidingsgroep, waaronder de jongeren, te kijken wat deze visie voor ons dorp betekent. Hoe komen wij van ‘Blij in Beesel, vandaag, morgen en overmorgen’ naar ‘Bliej in Beesel over 25 jaar’.

Het is prima wonen in Beesel, we hebben een bloeiend verenigingsleven. Laten we er samen voor zorgen dat dat ook zo blijft.