Vergaderdata St. Kernoverleg Beesel en Haar Toekomst

Plaats: Café 't Poshoes - Beesel

Om 19.30u is het open inloop halfuurtje.

3 januari 7 februari 7 maart 4 april
2 mei 6 juni 4 juli  vakantie augustus
5 september 3 oktober 7 november 3 december
 
Interesse in Blie in Beesel Drakedörp? 
 
Reserveer in uw agenda: Maandag 10 september 2018 - aanvang 20.00 uur
Een informatiebijeenkomst voor alle Beeselnaren in Herberg De Bongerd.
 
Toekomstvisie dorp Beesel
 
Een werkgroep, bestaande uit vertegenwoordigers van de basisschool, voetbalclub, jongeren en kernoverleg is
begin vorig jaar bij elkaar gekomen. De eerste insteek was, hoe kunnen we het basisonderwijs voor Beesel behouden.
Maar al snel ging het verder dan het basisonderwijs en in feite is daar ‘Blie in Beesel Drakedörp’ geboren.
 
We zijn vorig jaar oktober gestart met bijeenkomsten, waarvoor alle verenigingen, maatschappelijke organisaties en
de horeca-ondernemers zijn uitgenodigd. Uit de grote groep heeft zich een twintigtal mensen aangemeld voor de zg. denktank.
 
De vragen die de denktank zich gesteld heeft, zijn:
• Wat is er goed in Beesel en wat kan nog beter?
• Wat zijn de kritieke punten voor de toekomst?
• Hoe kunnen we behouden wat we hebben en wat moeten we daar voor doen?
• Welke kansen liggen er voor Beesel?
 
Het is altijd moeilijk de toekomst te voorspellen, maar iedereen is van mening dat, om ervoor te zorgen te behouden
wat we hebben, niets doen geen optie is.
 
Ambities
 
De denktank heeft een viertal ambities vastgesteld om Beesel toekomstbestendig te maken:
Ambitie 1:  Beesel als ideale woonplaats.
Ambitie 2:  Beesel Drakedörp.
Ambitie 3:  Krachtenbundeling verenigingen.
Ambitie 4:  Verankeren huidige voorzieningen voor de toekomst.