Vergaderdata St. Kernoverleg Beesel en Haar Toekomst

Plaats: Café Mert 5
 

 Om 19.30u is het open inloop halfuurtje.

 

 

 

 

  
 
Op Woensdag 13 maart  vergadert Kernoverleg bij Mert5. Daaraan voorafgaand is om 19.30 uur een
inloophalfuurtje, waar u terecht kunt met vragen, ideeën en dergelijke over het dorp Beesel.