Vergaderdata St. Kernoverleg Beesel en Haar Toekomst

Plaats: Café Mert 5
 

 Om 19.30u is het open inloop halfuurtje.

 

 

 

 

  
 
Op Woensdag 1 mei  vergadert Kernoverleg bij Mert5. Daaraan voorafgaand is om 19.30 uur een
inloophalfuurtje, waar u terecht kunt met vragen, ideeën en dergelijke over het dorp Beesel.
  
Dodenherdenking Beesel 2019
 
Het dagboek van Mia Heldens-Bongaerts staat centraal tijdens de jaarlijkse herdenking
aan de oorlog 1940-1945. Gedurende de hele evacuatietijd heeft ze iedere dag hierin geschreven.
Het zijn geen spannende verhalen, maar geeft weer hoe de evacuatietijd werd beleefd,
gezien door de ogen van een 15-jarig meisje.
 
Het programma
 
18.30 uur Bijeenkomst in de kerk.
19.15 uur Onder begeleiding van de schutterij naar het Oude Kerkhof.
19.45 uur Kranslegging bij het oorlogsmonument.
20.00 uur Twee minuten stilte.
 
Na afloop bent u uitgenodigd voor een kop koffie/thee een stuk vlaai bij de Trobadour.