Tijdens de viering van dodenherdenking dit jaar hebben we stil gestaan bij het leven van oud-dorpsgenoot Andre Masur uit Polen. Andre Masur  werd geboren in Polen.  Op 17 jarige leeftijd trok hij ten strijde tegen de Duitsers, die destijds Polen binnenvielen. In de jaren die daarop volgden werd Andre krijgsgevangen genomen, ontsnapte tweemaal en werd gedwongen te werk gesteld.

Samen met de Geallieerden streed hij voor de bevrijding van Italië. Na de bevrijding mocht hij niet terug naar zijn vaderland Polen en kwam hij uiteindelijk in Reuver terecht.  Vele jaren heeft Andre samen met zijn vrouw Lies in Beesel gewoond.  Pas na 25 jaar ziet hij zijn familie weer terug.  De gemeenschap in zijn geboortedorp Olsynsy  heeft hij op alle mogelijke manieren geholpen.

2015 dodenherdenking BeeselDankzij hem en vele andere kregen wij onze vrijheid terug.

Het levensverhaal van Andre is beschreven in het boek “ De lange weg naar de vrijheid” . Geschreven door Frans van Stratum.

De viering begon om 18.30 in de kerk. Het kerkkoor luisterde de dienst op, Burgemeester Mevrouw Dassen en Pastoor Houwman, verzorgden een toespraak.
Enkele passages uit het boek over het leven van Andre Masur werden voorgelezen.
Tijdens de viering werden de eerste exemplaren van dit boek uitgereikt aan de familie van Andre.

Na afloop van dit gedeelte van de viering liepen de aanwezigen onder muzikale begeleiding van de schutterij en doedelzakspeler richting kerkhof.   
Onder
Kinderen van de basisschool , afgevaardigden uit Engeland en Nieuw Zeeland, legden een krans bij het graf van Fligth Sgt. Hiscox.  Kinderen lazen een gedicht.

Na de “ Last Post “ volgden twee minuten stilte.

Bij het beeselse oorlogsmonument vond het laatste gedeelte van de viering plaats. De namen van de beeselse slachtofffers werden voorgelezen.

Het koperensemble van de harmonie zorgde op het kerkhof voor de muzikale omlijsting en na het “ Wilhelmus” was de viering ten einde.

Daarna werden alle belangstellenden uitgenodigd voor koffie en vlaai bij de Maashof.

Mede dankzij de medewerking van kerkkoor, schutterij, leerkrachten en leerlingen van basisschool ‘t Spick , koperensemble van de harmonie  en de vele belangstellenden werd deze 4 mei viering in Beesel weer een sfeervolle en gedenkwaardige viering.

Klik op deze Link naar de foto's van deze dag