Het is wellicht bekend dat veel inwoners van Beesel tijdens de oorlog geëvacueerd zijn en een tijdlang verbleven in Noord-Nederland. Deze evacuatie begon in vele gevallen met een voettocht, al dan niet begeleid door paard en wagen, naar Brüggen. Daar verbleef men dan in de steenfabriek tot men op transport werd gezet. Wij hebben de burgemeester van Brüggen, de heer Frank Gellen, bereid gevonden deel te nemen aan de dodenherdenking van dit jaar.

Het programma

18.30 uur
Viering in de kerk met opluistering van het Gemengd Koor en toespraken door de heer Gellen, mevrouw Dassen en pastoor Cesar.

19.15 uur
Onder begeleiding van de schutterij gaan we naar het Oude Kerkhof, alwaar kranslegging bij het graf van Flight Sgt. Hiscox.

19.45 uur
Kranslegging bij het oorlogsmonument. De muziek op het  kerkhof wordt verzorgd door het koperensemble van de harmonie.

20.00 uur
Twee minuten stilte.

Na afloop bent u uitgenodigd voor een kop koffie/thee een  stuk vlaaibij de Maashof.

Het bestuur van de St. Kernoverleg Beesel en Haar Toekomst stelt uw aanwezigheid zeer op prijs.
Leon Simons-Heldens, voorzitter.